-

Link-uri utile

Meteo

Exchange

PROIECT PARTENERIAT PENTRU COMUNITATE
Index articole
PROIECT PARTENERIAT PENTRU COMUNITATE
Pagina 2

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT ______________

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, in vederea depunerii si implementării proiectului finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 completata 2016, „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate,

________________ (denumirea organizaţiei) își exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia dumneavoastră.

Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU.

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul prezentului proiect.

Data,                                                                           Reprezentant legal,

 

                                                                                      Nume şi prenume,

                                                                                      __________________

                                                                                     Semnătura şi ştampila


 
Urmator >

Sondaj

Aveti incredere in primarul ales de dvs?
 
Comuna Halaucesti este una dintre comunele judetului in care,, se vad'' fondurile europene?
 

De ultima ora...

2009 Copyright Primaria Halaucesti | Designed by Smart Web Design